De cursisten kennen de normen voor het ontwerpen van een elektrische installatie, de risico's verbonden aan elektrische installaties; ze zijn in staat zelfstandig voorzorgen te nemen om de risico's te voorkomen.

Doelgroep

Onderhoudstechniekers die zelfstandig wijzigingen aan installaties moeten uitvoeren. Medewerkers van de technische dienst, onderhoud en R&D die ontwerpen en wijzigingen aan elektrische installaties bepalen.

Programma

Deel 1 : Algemeen deel

 • Module 1.1 : Basistheorie
  • Kenmerkende grootheden van de elektriciteit
  • Algemene begrippen
  • AREI en andere wetgevingen
  • Controles
  • Administratieve documenten
  • Plichten van eigenaar en beheerder van elektrische installaties
 • Module 1.2 : Gevaren van elektriciteit
  • Overzicht van ongevallen
  • Gevaren naar de mens
  • Gevaren naar de omgeving
  • Afgeleide gevaren
 • Module 1.3 : Elektrisch materieel
  • Bepalingen m.b.t. elektrisch materieel
  • Beschermingstoestellen tegen overstroom
 • Module 1.4 : Beschermingstechnieken
  • Bescherming tegen rechtstreekse aanraking
  • Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking
  • Aardverbindingen (Aardingsinstallatie)
 • Module 1.5 : Werkzaamheden
  • Bepalingen m.b.t. werkzaamheden
  • Voorbereiding van de werkzaamheden
  •  Werkzaamheden buiten spanning
  • Werkzaamheden onder spanning
  • Werkzaamheden in de nabijheid van onder spanning staande delen
  • Arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Specifieke werkzaamheden
  •  Werkprocedures, oefeningen specifieke werkzaamheden
 •  Module 1.5 : Interventies bij ongevallen te wijten aan elektriciteit

 Deel 2: Veiligheidstechnologie van het materieel en de installaties

 • Module I : Veiligheidsaspecten v/h elektrisch materieel
  • Veilig materieel
  • Bepalingen m.b.t. elektrisch materieel
  • Schakel- in verdeelinrichtingen
  • Onderbrekingstoestellen
  • Voedingsbronnen
  • Beschermingstoestellen tegen overstroom
  • Differentieelstroominrichtingen
  • Isolatiecontrole-inrichtingen
  • Overspanningsbeveiligingstoestellen
  • Leidingen
  • Stopcontacten
  • Verlengkabels
  • Interrelatie tussen uitwendige invloeden en het materieel
 • Module II : Veiligheidsaspecten v/d elektrische installatie
  • Bepalingen m.b.t. de elektrische installatie
  • Netstelsels
  • Aardverbindingen (Aardingsinstallatie)
  • Beschermingstechnieken tegen rechtstreekse aanraking
  • Beschermingstechnieken tegen onrechtstreekse aanraking
  • Beschermingstechnieken tegen overstroom
  • Bijzondere stroombanen ZLS / VS
  • Interrelatie tussen uitwendige invloeden en het materieel

Deel 3: Personen

 • Bekwaamheid van personen: codificatie BA1 -> BA5
 • Toekenning door werkgever van codificatie op basis van:
  • Installatieverantwoordelijke
  • Werkverantwoordelijke
  • Deel 4 : Specifiek deel toegespitst naar het bedrijf

Module Hoogspanning met beperkt vermogen gevoed van LS net

Module Standaarden in elektrisch LS materieel en installatietechnieken

Schriftelijke test

Kan in company of op 1 van onze campussen georganiseerd worden.

Contact

stefan.lycops@ucll.be

Tel: 011/180 903