Op basis van specifieke vragen van de school, wordt een programma samengesteld. 

Doelgroep

Leraren, schoolteams, directies en middenkader

Doelstellingen

Leraren en schoolteams krijgen per school op maat vraaggestuurd input en ondersteuning bij de uitbouw van het naamloos leerjaar (huidige naam) / voorbereidend jaar hoger onderwijs (toekomstige naam).

Programma

Het programma wordt op maat samengesteld.

Lesgever

Tine Aers en Marije Bijnens zijn beiden als lerarenopleider werkzaam binnen de verkorte educatieve bachelor Secundair Onderwijs en het educatief graduaat aan de UCLL. An Verburgh werkt als kernexpert aan het expertisecentrum Education and development van de UCLL. 
Samen hebben ze een tweejarig praktijkonderzoek over het naamloos leerjaar gedaan. 

Georganiseerd door
Contact praktisch
Interne referentie
Op maat