In 40 webinars wordt ingezoomd op chemische begrippen en project voor STEM & natuurwetenschappen. Elke webinar voorziet didactische wenken en links naar didactische materialen, ICT-tools en interessante websites.

Doelgroep

Leraren secundair onderwijs voor chemie, natuurwetenschappen en STEM

Doelstellingen

Het verkennen van de didactische mogelijkheden voor centrale chemische begrippen en projecten voor STEM & natuurwetenschappen

Programma

In dit nieuwe project verzamelen we rond chemische begrippen en natuurwetenschappen/STEM-projecten eerst links naar didactische materialen, ICT-tools, interessante websites … in een overzichtelijke presentatie en vervolgens geven we bij het overlopen van de dia’s zoveel mogelijk ideeën, koppelingen aan leerdoelen, praktische tips, weetjes …
Hiernaast openen we de belangrijkste gevonden websites en geven verder relevante informatie.
Het resultaat is een
webpagina per webinar. Deze pagina bestaat uit

 • een filmfragment tussen 7 en 12 minuten met alle nodige info, tips ...
 • een presentatie met schematisch verbanden tussen de didactische materialen en inhouden
 • een lijstje met links naar de interessante info.

Op dit moment hebben we 40 webinars uitgewerkt, ingedeeld in 3 thema’s. We hebben getracht een rijke variatie aan te bieden van webinars waarnaar iedereen wel op zoek is. Indien het project bijval heeft, willen we het aanbod nog heel sterk uitbreiden.
Deze webinars bieden we in pakketten van 10 (voor 25 euro) ofwel in het geheel (voor 80 euro) aan.

Je duidt de pakketten (minstens per 10) aan die je wil aankopen, wij bezorgen je de paswoorden en ook een bewijs voor de gevolgde webinars.

De onderwerpen vind je hieronder, meer uitleg bij elk van de webinars kun je via de link hieronder raadplegen:
LINK Webinars januari 2021 chemie – STEM - natuurwetenschappen

Uiteraard krijg je toegang tot de koppelingen na ontvangst van een paswoord.


A.    Webinars over algemeenheden bij het werken in een labo, bij omgaan met chemische stoffen, bij evalueren

 1. Webinar Maken van etiketten met dBG
 2. Webinar Gebruik van qr codes in de chemieles
 3. Webinar Welke chemische stoffen mogen leerlingen in de eerste graad gebruiken?
 4. Webinar Youtube film knippen en downloaden en pdf op pagina openen
 5. Webinar Risicoanalyses voor chemische stoffen
 6. Webinar Proeven met posters voorstellen
 7. Webinar Websites en bestanden vertalen
 8. Webinar Behandelen van chemisch vloeibaar afval in het chemielabo
 9. Webinar Risicoanalyse bij het gebruik van de bunsenbrander
 10. Webinar Gebruik van rubrics en classdojo bij het evalueren van vaardigheden en attituden
   

B.    Webinars bij natuurwetenschappen – STEM-projecten

 1. Webinar STEM-project Afvalwaterzuivering
 2. Webinar STEM-project-waterstofgas
 3. Webinar Inkleurmodel en conceptmap voor interdisciplinaire projecten
 4. Webinar Project cosmetica chemie-natuurwetenschappen-STEM
 5. Webinar Project vanuit uitdagingen
 6. Webinar STEM-project Bioplastics
 7. Webinar Clusterproject fruit
 8. Webinar CSI-project: geheime boodschappen
 9. Webinar Project De faraoslang
 10. Webinar STEM-project kaas
   

C.    Webinars bij leerinhouden chemie

 1. Webinar Geleerden op chemieleerkracht.be
 2. Webinar Nederlandstalige sites met experimenten voor in de klas  
 3. Webinar Bereiden van oplossingen
 4. Webinar Steekkaarten de chemische elementen
 5. Webinar Webquests leerstof derde jaar secundair onderwijs
 6. Webinar Applets op de website Vlascak
 7. Webinar Molview
 8. Webinar Kunststoffen op chemieleerkracht
 9. Webinar Video's bij het deel Bouw van materie
 10. Webinar Android Apps elementen en symbolen
 11. Webinar WolframAlfa calculators
 12. Webinar Cluedospel leerstof chemie eerste jaar
 13. Webinar Microsoft apps over het Periodiek Systeem van de elementen
 14. Webinar Inzetten van Apps bij een zuur-basetitratie
 15. Webinar PHet Colorado simulatie Geometrie van moleculen
 16. Gebruik van digitale tijdschriften bij het selecteren van contexten chemie
 17. Gebruik van cartoons en memes bij chemische bindingen
 18. Periodni een tool bij redoxreacties
 19. Lesideeën bij de begrippen pH, pOH, protonen- en hydroxideconcentratie
 20. Webinar Olympiades
Spreker

Filip Poncelet

Filip
Poncelet
docent
Hogeschool UCLL

Docent chemie lerarenopleiding bachelor secundair onderwijs en praktijkonderzoeker-dienstverlener voor vakdidactiek chemie, natuurwetenschappen en STEM bij het expertisecentrum Art of Teaching.
Verantwoordelijke www.chemieleerkracht.be.

Datum en locatie (met begin- & einduur)
Online
Prijs

 Deelnameprijs:

 • 25€ voor toegang tot 10 webinars
 • 80€ voor toegang tot het volledige pakket van 40 webinars

 

Contact

Filip Poncelet

Filip
Poncelet
Contact praktisch

Elke Truyens

Elke
Truyens
Analytisch nummer
6102001001
Interne referentie
AT00005