The Voice of Kids - onderzoeksvragen en - methode

Een woordje uitleg over dit onderzoek

Dit praktijkonderzoek (looptijd september 2023-augustus 2025) heeft als doel na te gaan hoe de stem van het 'kind' maximaal een plek kan krijgen in de scheidings- en/of ouderschapsbemiddeling van hun ouders.

We kijken hiervoor naar goede voorbeelden (nationaal en internationaal) voor het betrekken van kinderen in bemiddeling.  Vertrekkend vanuit de behoeften en randvoorwaarden van kinderen, bemiddelaars en andere professionals.  Uiteindelijk willen we dit vertalen naar een 'ondersteuningspakket' dat alle partijen helpt tijdens het bemiddelingsproces.  Doorheen het onderzoeksproces kiezen we voor kunst als één van de onderzoeksmethoden (zie verder).

Meer informatie over ons onderzoek vind je in deze PowerPoint.

Lies

Onderzoeksmethode - Art Based Research

We kiezen in meerdere fasen van het onderzoeksproces voor kunst als één van de onderzoeksmethoden: omdat we geloven dat in de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap een rijke taal ligt voor jongeren om hun authentieke verhaal te kunnen ver-beelden. Dit kan vele vormen aannemen: via muziek, poëzie, theater (scenes), dans, beeldende kunst (artefacten) en audiovisuele media.  Via deze praktijken willen we de ervaring onderzoeken van zowel jongeren als betrokken onderzoekers en zo tot nieuwe inzichten komen. Hier vind je wat meer info rond ABR.

Je moet weten dat we niet alles zeggen wat we zouden willen zeggen. Om niet te kwetsen.
L., 16 jaar

OPROEP jongerenadviesraad (10-25 jaar)

Om jongeren te betrekken, richten we onder andere een jongerenadviesgroep op.  Deze board zal op een aantal momenten tijdens het onderzoek meedenken, experimenteren, reflecteren, co-creëren en adviseren.  We organiseren in het eerste jaar een 3-tal creatieve workshops om samen te verkennen wat werkt, wat niet en wat wel zou kunnen werken.

We zijn op zoek naar kinderen van gescheiden ouders tussen de 10 en 25 jaar oud.  Het maakt niet uit of de ouders al lang of recent gescheiden zijn en op welke manier ze dat deden (bemiddeling, advocaat, notaris). De jongeren moeten niet creatief aangelegd zijn om deel te nemen.  We vragen wel (liefst) het engagement voor een opstartmoment en enkele workshops tussen november '23 en mei '24.  De planning en locatie van deze (fysieke) momenten zal gebeuren in overleg.

Oproep JONGERENBOARD - dank om dit te delen

Ook oudere kinderen hebben het nodig om gehoord te worden.
En neen, we staan níét op jullie niveau.
E. 23 jaar
Werken met scènes in kindinterview.

Wat we al deden tot nu toe...

Dit onderzoek naar de stem van kinderen in de bemiddelingspraktijk krijgt al een hele tijd onze aandacht.  De voorbije 3 jaar hebben we al heel wat stappen doorlopen; verkennend onderzoek, dataverzameling en - analyse rond een aantal vragen.  We hebben de actoren uitgebreid gesproken en vanuit hun ervaringen de noden en behoeften in kaart gebracht:

  1. Via vragenlijsten, focusgroepen en gesprekken hebben we met experten voorbeelden van de huidige praktijk (kinderen in bemiddeling) verkend.
    1. De output daarvan vind je hier in de vorm een factsheet van de input vragenlijsten en een factsheet van de input van experten.
  2. In diepte-interviews met kinderen van gescheiden ouders (n=18, allen tussen 10 en 25 jaar) keken we naar hun percepties, ervaringen en noden rond scheidings- en ouderschapsbemiddeling.
    1. We ontwikkelden hiervoor interviewkaarten op basis van onze gesprekken met de experten.
    2. Hier vind je een samenvatting van wat de kinderen met ons deelden. Ofwel vanuit hun eigen ervaringen, maar ook rond hun wensen, noden en behoeften in het betrekken van een derde, de bemiddelaar.
  3. Bevraging van experten en mensen uit het werkveld omtrent het onderzoeksvoorstel, onze doelstellingen en om de onderzoeksvragen te verfijnen. We verspreidden de tussentijdse onderzoeksresultaten en spraken met het werkveld.  Op deze manier konden we een sterke, diverse stuurgroep bijeen brengen om alle perspectieven, professionele rollen en actuele uitdagingen binnen te brengen.

 

 

 

The Voice of Kids Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? We horen het graag.

Disseminatie: Publicaties en voordrachten

Voor het tijdschrift Conflicthantering schreven we een artikel over de input die we kregen vanuit de kindinterviews en de focusgesprekken met experten-bemiddelaars. Je leest het hier.

Split

VRT geeft met SPLIT ook een stem aan kinderen van gescheiden ouders!

Emma Bale praat met twee bekende gasten in deze podcast over hoe zij de scheiding van hun ouders hebben ervaren.

Over het expertisecentrum Resilient People

Resilient People bouwt als multidisciplinair expertisecentrum mee aan de duurzame ontwikkeling van veerkrachtige relaties in de samenleving. Met 4 focuslijnen zetten we in op deskundigheid, voeren praktijkgericht onderzoek uit en bieden we vraaggestuurde dienstverleningen en navormingen aan.

De kernlijn preventie en aanpak van relationele conflicten heeft tot doel methodieken te ontwikkelen voor het screenen van de problematiek, het onderbouwd begeleiden, methodieken van bemiddeling tot behandeling en multidisciplinair samenwerken.