Meer ZeG in je leren?!

ZeG box

ZEG staat voor ZELFSTURING EN GROEI in je leren

Waarom is het belangrijk om met zelfsturing aan de slag te gaan?
Hoe kan jij als leraar met zelfsturing aan de slag in jouw lessen?

Stap mee in ons verhaal en ga als leerkracht of schoolteam aan de slag met de ZeG-box. Daarnaast voorzien we trainingen om je te ondersteunen in hoe je zelfsturing kan bevorderen in de klaspraktijk.

Heb je interesse? Klik dan even verder naar onze publicaties!

Oriëntering Secundair Onderwijs

Oriëntering Secundair Onderwijs

Een kwaliteitszorginstrument voor het Secundair Onderwijs

We bieden een kwaliteitszorginstrument aan om de oriënteringspraktijk van jouw school onder de loep te nemen. Laat je inspireren door tools, reflecties en praktijken uit andere scholen om jouw oriënteringspraktijk te versterken​.

Het klaslokaal tijdens COVID-19

Room for Improvement

Maai Huyse en Caroline Moons lanceren een brochure, een model én een reflectietool waarmee je je kennis over het vormgeven van je leerruimte uitbreidt. De brochure ‘Room for improvement: ondersteuning bij het vormgeven van de binnen-, buiten- en online leerruimte in relatie tot visie op onderwijs ondersteunt leraren en scholen in het versterken van de brede – indoor, outdoor en online – leeromgeving in relatie tot visie op onderwijs.' De bedoeling van het reflectietool is om gesprek op gang te brengen. Het instrument ondersteunt zowel de individuele leraar als het schoolteam in het reflecteren over de brede leerruimte in relatie tot onderwijsvisie. 

Vernieuwing Eerste Graad

Vernieuwing Eerste Graad

Ontdek hoe andere scholen experimenteren met de vernieuwing van hun eerste graad en laat je inspireren door hun keuzes en ervaringen. We identificeerden flexwerking, oriënteren, focus op leren en evalueren als cruciale elementen van vernieuwing, essentieel ondersteund door een flexibele schoolorganisatie en teamwerking.

Hoe is jouw weertje? Over mentaal welbevinden in de klas.

Hoe is jouw weertje?

De mate waarin kinderen hun emoties kunnen reguleren, is sterk verbonden met hun mentale welbevinden. Kinderen die leren omgaan met hevige emoties zijn in staat om sterkere sociale contacten uit te bouwen en staan veerkrachtiger in het leven. Er is een navorming en een boek. In de navorming krijg je meer inzicht in de rol die aandacht, lichaamsbewustzijn en emotieregulatie spelen in het ervaren van meer welbevinden. We maken kennis met mindfulness- en relaxatie-oefeningen en muzische werkvormen die je vlot kan inzetten in je klas. Het boek ‘Hoe is jouw weertje’ (Goossens, Goris en Vanmierlo) kwam tot stand binnen een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek rond welbevinden bij jonge kinderen dat werd uitgevoerd samen met 12 leraars. 

De kracht van spel

De kracht van Spel

Jonge kinderen spelen de hele dag door. Dat mag, meer nog: dat moet! Spel is een krachtige context waarin kinderen met ondersteuning van een vaardige begeleider volop groeien. Spelbegeleiding is verkennen, verbinden en verrijken. Samen op pad gaan en leren van elkaar.

De auteurs stellen in dit boek een aantal gerichte vragen over de kracht van spel in onderwijs en educatie: Hoe kun je spel in de klas ten volle waarderen? Wat zijn kwaliteitsvolle leerkracht-kindinteracties die het spel van kinderen verrijken en uitdagen? Hoe verbind je je met de groep via spel? Liggen er dan ook kansen in het spontane spel? En wanneer ontstaat intense betrokkenheid?

Kleuterkracht

KleuterKracht

KleuterKracht! Een boek met maar liefst achttien interactie- en werkvormen die je op weg zetten om de stem, keuze en het eigenaarschap van jonge kinderen een plaats te geven binnen de verbondenheid van de groep. Ze zetten in op ‘agency’ binnen je dagdagelijkse klaswerking met peuters en kleuters. 

Elke werkvorm is uitgeschreven als een stappenplan met een uitgesproken rol voor de kinderen om ideeën en inhoud aan te brengen, terwijl de structuur in de handen van de leerkracht ligt. Op die manier houd je als (aankomende) leerkracht het overzicht, terwijl er toch erg veel ruimte is voor de interesses en inbreng van de kinderen.

Lang Leren Leven

Lang Leren Leven

Deze website maakt deel uit van het Vlaamse project van de nationale coördinator voor de Europese agenda voor volwasseneneducatie. Het project geeft in Vlaanderen een impuls aan levenslang leren en ondersteunt een vernieuwingsnetwerk om een omslag te maken in hoe we denken over leven, leren en werken.

Developing Adaptive Expertise to foster an effectieve learning environment

The project aims to develop adaptive expertise (AE) to foster an effective learning environment.
Context/background of the project:
Classroom situations are increasingly complex. Migration, societal diversity, EU member states' policies on inclusion... make classrooms more diverse. To increase quality in education, schools and teachers must find ways to address the diversity challenges and foster effective learning environments to optimise teaching and learning. Based on the partners' practical experiences such as teaching, supporting schools, talking and listening to teachers and students, and other empirical knowledge, the partners have concluded that much more can be done to teach effectively and efficiently in a diverse environment. The partners observe that many educators struggle to adapt their practice to the needs of the learners. They almost always implement the same routines i.e. they struggle to use the broad spectrum of formative assessment and to use these results as an inspiration to differentiate. The partners note this routine expertise is still the daily practice in many schools.

Website Teachmi

Teachmi.eu

Het TEACHmi-project heeft tot doel leerkrachten van multiculturele klassen, schoolleiders en andere belanghebbenden doeltreffende instrumenten, lesmateriaal en richtlijnen aan te reiken om de integratie van leerlingen met een migratieachtergrond in secundaire scholen te vergemakkelijken en de leeromgeving inclusiever te maken.​

De instrumenten kunnen worden gebruikt om alle leerlingen de best mogelijke onderwijsaanpak te bieden. Bovendien willen we met dit materiaal integratie en een betere kwaliteit van het onderwijs bevorderen en beter afstemmen op de noden en behoeften van leerlingen.​

Leadership for Learning

Leadership for Learning

Het consortium heeft als doel schoolteams te ondersteunen in hun beleid om hogere niveaus van geïntegreerd leiderschap te bereiken. Aanleiding voor dit project zijn inzichten van OESO (2016) waarbij geïntegreerd leiderschap omschreven wordt als een evenwichtige combinatie van gedistribueerd leiderschap en onderwijskundig leiderschap.

Learning Bubbles

LEARNING BUBBLES is an experimentation of collaboration between very different worlds: school, community urban gardens and the digital world. A proposal that seeks to combine the beauty of the natural environment, technological innovation and tradition to promote the well-being of its local communities. 

 

Maak kennis met Education & Development

Bekijk de playlist met video's over onze projecten, navormingen en dienstverlening!

Stressregulatie in het basisonderwijs

Kalm_In_De_Klas

Kalm in de klas

Stress is er. Ook in het basisonderwijs.

Ontdek op welke manier jij kan werken aan de stressregulatie van jezelf als leraar en van de kinderen in je klas.