Maak kennis met onze 8 expertisecentra. We zijn actief in onderzoek, dienstverlening en navorming voor professionals. Onze hogeschool is een enthousiaste speler in diverse lokale sleutelsectoren én in de wereld van internationale onderzoeksprojecten. Onze expertisecentra bieden direct inzetbare oplossingen voor concrete uitdagingen in de wereld van bedrijven en organisaties.

Get to know our 8 centres of expertise. We are active in research, services and continuing education for professionals. Our university is an enthusiastic player in various local key sectors and in the world of international research projects. Our centres of expertise offer immediately deployable solutions for concrete challenges in the world of companies and organizations.