sprong

versterkt de veerkracht van jezelf en de ander, ook als het spant.

Ben jij een professional binnen Welzijn, Gezondheid of Onderwijs?
En op zoek naar een aanpak op maat van jouw doelgroep en team?
Hebben jouw jongeren nood aan meer veerkracht en mentale weerbaarheid?
Wil je ze versterken in het omgaan met conflict?

Stel hier jouw pakket samen en waag de sprong.

Onze werking is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Bij SPRONG werken we ervaringsgericht met de kracht van lichaamstaal en reflectie. We gaan participatief, projectmatig en coachend aan de slag, van introductie tot intervisie.
Drie thema’s staan centraal:

 • Jongeren en veerkracht versterken
 • Omgaan met conflicten
 • Effectiviteit meten
springen

Wat is ons aanbod?

Jongeren en veerkracht versterken

 • VEERKRACHTVERSTERKEND WERKEN MET JONGEREN: een veerkrachtversterkende train-the-trainer om het welzijn van jongeren op een laagdrempelige manier te bevorderen.
 • A FRIEND LIKE ME is een educatief pakket voor jongeren in het teken van lichaamstaal en het spiegelend effect ervan. Het pakket vertrekt vanuit een kortfilm en 6 sessies (met filmpjes oefeningen, ...) met een handleiding voor professionals. Volg onze train-the-trainer om als professional met het pakket aan de slag te gaan!
 • KATVIS is een theatervoorstelling over ‘kwetsbaarheid in een digitaal tijdperk’ met vervolgtraject en workshops op maat. Jongeren krijgen ruimte en een stem om met deze thematiek aan de slag te gaan.
 • ROTS & WATER is een psychofysieke weerbaarheidstraining waarbij jongeren bewust worden van hun eigen kracht. Deze training wordt aangeboden in samenwerking met Gadaku Institute - Rots & Water Instituut Nederland.

Omgaan met conflicten

 • BASIS 2-DAAGSE OMGAAN MET AGRESSIE waar gewerkt wordt rond houding en basisvaardigheden in het omgaan met agressie bij jongeren. Gericht op zelfvertrouwen, zelfbeheersing en lichaamshouding van professionals zodat het contact en de communicatie met jongeren (en ouders) geoptimaliseerd wordt.
 • LIFE SPACE CRISIS INTERVENTIE (LSCI) is een therapeutische, verbale interventiemethodiek voor jongeren in crisis en is ontwikkeld om zowel professionals als jongeren te ondersteunen voor, tijdens en na een ‘crisissituatie’.
 • FORUMTHEATER is een creatieve en prikkelende manier om vanuit korte scènes een (‘probleem’)situatie in groep te bespreken en aan te pakken.
 • HOSTILIA is een edugame met interactieve scenario’s om professionals te laten reflecteren en te versterken in het omgaan met agressie.
 • CONFLICTHELDEN is een extra ondersteuningsinstrument om jongeren in conflictsituaties online en offline te begeleiden.
 • BUDDYBOARD is een digitaal platform om agressie en andere ingrijpende incidenten op het werk te melden en vervolgens de ondersteuning en nazorg binnen jouw organisatie te stroomlijnen.
trampoline

Effectiviteit meten

 • Je wil evalueren wat wordt bereikt (bij jongeren, gezin, familie …), reflecteren over wat je doet, en leren over hoe dit wordt bereikt (de werkzame mechanismen)?
 • Ontwikkelen van een Theory of Change die doelen van jouw organisatie of begeleiding beschrijft, welke veranderingen daarvoor nodig zijn, en hoe de activiteiten hiertoe bijdragen. 
 • Kwantitatief en kwalitatief evaluatieonderzoek waaronder arts-based research methoden.

Zit je met een idee?

Wil je een traject op maat?
Aarzel niet !

S P R O N G behoort tot het expertisecentrum Resilient People van UCLL Research & Expertise dat als multidisciplinair centrum mee bouwt aan de duurzame ontwikkeling van veerkrachtige relaties in de samenleving, steeds in verbinding met het werkveld en het onderwijs.