Maak kennis met Resilient People

Bekijk de playlist met onze projecten, navormingen en dienstverlening. 

Geweld geteld

Kom meer te weten over ons onderzoek 'Geweld - gemeten en geteld' uit 2018.

RISICOTAXATIE-INSTRUMENT PARTNERGEWELD

Het Europese, federale en regionale beleid inzake intrafamiliaal geweld en de grote diversiteit in de praktijk van het inschatten en opvolgen van dossiers brachten de nood aan een eenduidige aanpak naar boven. Hiertoe werd in samenspraak met diverse beleidspartners via het expertisecentrum Resilient People van de Hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) een multidisciplinair traject opgezet de afgelopen jaren.

Stimulans - ​​​​​​​Beleef, inspireer, zorg! 

Ethische veerkracht in de zorg, het onderwijs en in de welzijnssector staat bovenaan de agenda van UCLL Stimulans, focuslijn zorgethiek binnen het expertisecentrum Resilient People. UCLL Stimulans wil onderwijsinstellingen en organisaties uit de zorg- en welzijnssector begeleiden in de duurzame borging van zorgethiek in de praktijk.

TOGETHER WE CARE

Samenwerking met de eerste lijn in en met het domein van het jonge kind.

BuddyBoard is een digitaal platform om agressie en andere ingrijpende incidenten op het werk te melden en vervolgens de ondersteuning en nazorg binnen jouw organisatie te stroomlijnen.