Ontwikkeling, transitie, omwenteling, vernieuwing, groei en innovatie, allemaal woorden om een beweging te beschrijven, een beweging van iets naar iets anders, iets nieuw, iets beter.

Dat is wat we voortdurend in onderwijs en vorming proberen te doen: lerenden – kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen- ondersteunen van een nog niet kennen en kunnen naar een wél kennen en kunnen. Dat ontwikkelproces veronderstelt schoolleiders en leraren – kleuteronderwijzers, leraren, docenten, lerarenopleiders, coaches, directeurs, opleidingsverantwoordelijken en onderwijs- en schoolondersteuners – die zelf ook in die beweging van iets naar iets nieuws kunnen stappen.

Met het expertisecentrum Education & Development onderzoeken en ontwerpen we daartoe vragen en antwoorden vragen die te maken onderkennen we drie grote leeftijds/organisatiegebonden doelgroepen binnen onderwijs:

  • Early childhood education 
  • Basis onderwijs / secundair onderwijs    
  • Hoger onderwijs

en daarnaast drie inhoudelijke kernen:

  • Gedragen veranderingsprocessen
  • Visie en beleid rond Transversale competenties ontwikkelen en evalueren
  • (De ontwikkeling van) onderwijsprofessionals

Met het expertisecentrum Education & Development gaan we ervan uit dat ontwikkelprocessen bij uitstek onderzoeksmatig gebeuren. Bij voorkeur zetten we bovendien in op projecten vanuit een collaboratieve positie: leerlingen -adolescenten maar evengoed kleuters-, leraren en schoolleiders nemen daartoe zoveel mogelijk eigenaarschap en mede-onderzoeksverantwoordelijkheid op. Waar het kan doen we onderzoek mét hen en voor hen, niet over hen. De betrokken distantie, de systematiek en de urgentie van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek willen we bovendien ook methodologisch verder verdiepen.

Door het inzetten van creatieve, veelal kwalitatieve onderzoeksmethoden (zoals actie-onderzoek, photovoice, ontwikkelonderzoek, beraadslagend onderzoek, video-analyse…) trachten we de complexiteit van onderwijs en leren niet alleen beter te begrijpen, maar maken we resultaten ook publiek en openen een maatschappelijke deliberatie.

Hier wil ik meer over weten!

UCLL Campus Hertogstraat
Hertogstraat 178, 3001 Heverlee

ruth.wouters@ucll.be
+32 (0)16 37 56 07
+32 (0)476 39 37 47